Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Tvrtka MakroMedia pruža online uslugu putem svoje mrežne stranice na domeni makromedia.hr, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te prikupljanja samo nužnih, osnovnih podataka o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza.

makromedia.hr je registrirana domena tvrtke MakroMedia.

Opće odredbe i uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje mrežne stranice makromedia.hr. Korištenjem mrežne stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje mrežne stranice MakroMedia.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja mrežne stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke MakroMedia te prihvaća da tvrtka MakroMedia nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup mrežnim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka MakroMedia zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka MakroMedia može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih mrežnih  stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove mrežne stranice.

Tvrtka MakroMedia zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Krajnje korisnike savjetujemo da povremeno ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja mrežne stranice i nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih mrežnih  stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka MakroMedia nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih mrežnih stranica.

Ova mrežna stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih mrežnih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove mrežne stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke MakroMedia, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu mrežnu stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na makromedia.hr mrežnim stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke MakroMedia, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH MREŽNIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE MAKROMEDIA  JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Mrežna stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj mrežnih stranica makromedia.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke MakroMedia i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje mrežne stranice makromedia.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka MakroMedia ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Ni u kojem slučaju tvrtka MakroMedia neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih mrežnih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj mrežne stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka MakroMedia, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj mrežnoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, niti za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka MakroMedia  nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na mrežnu stranicu. Tvrtka MakroMedia zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici MakroMedie mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku MakroMedia, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih mrežnih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka MakroMedia može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka MakroMedia zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka MakroMedia, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-poštom, a tvrtka MakroMedia će poslati pismeni odgovor poštom ili e-poštom u zakonski propisanom roku.

Tvrtka MakroMedia, distributer je (a ne izdavač) sadržaja objavljenih na mrežnim stranicama koji pribavljaju treće strane. Tvrtka MakroMedia ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka MakroMedia nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na mrežnoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke MakroMedia. Ni pod kojim uvjetima tvrtka MakroMedia neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem mrežne  stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem mrežne stranice.

Sjedište tvrtke MakroMedia je u Slavonskom Brodu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih mrežnih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Slavonskom Brodu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih mrežnih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Slavonskom Brodu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i tcrtke MakroMedia sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina tvrtka MakroMedia bit će korišten termin MakroMedia, dok se termin makromedia.hr koristi kao ime Internet trgovine, mrežne stranice i sl.

Jezik, Cijene i akcijska prodaja

Jezik korišten na web mjestu prodavatelja je hrvatski književni jezik.

Prodavatelj se obvezuje na jasan i vidljiv način iskazati iznos maloprodajne cijene proizvoda sukladno čl.7 Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane cijene su u hrvatskim kunama (HRK) i uključuju porez na dodatnu vrijednost – PDV. U cijenu nije uključen trošak dostave (osim ako nije drugačije navedeno). Cijena robe je utvrđena za svaki proizvod posebno. Proces postavljanja cijene na web mjesto Prodavatelja podložan je višestrukim kontrolama. Bez obzira na to, postoji mogućnost greške zbog ljudskog faktora ili programske greške prilikom prenošenja cijene na Internet stranice Prodavatelja (cijene koje mogu ozbiljno naštetiti poslovanje Prodavatelja, besplatni proizvodi tj. proizvodi sniženi na 0 kuna). Ove situacije su izvanredne te će u tom slučaju Prodavatelj o greški i nemogućnosti isporuke po pogrešnoj cijeni, odnosno otkazivanju narudžbe obavijestiti Korisnika e-poštom ili telefonski u slučaju da obavijest e-poštom nije moguća.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe pojedinog proizvoda, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.

Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

Prodavatelj nastoji dati što bolji opis i sliku proizvoda, no nije moguće jamčiti da su svi podatci i slike u potpunosti točne. Slike proizvoda su informacijske prirode.

Prodavatelj u svom asortimanu prodaje i robu s nedostatkom (otvorena ambalaža, oštećena ambalaža, oštećen artikl, korišten artikl, servisirani artikl). Vrsta nedostatka na artiklu ili ambalaži, odnosno stanje artikla navedeno je unutar opisa svakog artikla.

Prodavatelj ne može u potpunosti garantirati raspoloživost proizvoda ponuđenih u Internet trgovini. U slučaju da naručeni proizvod više nije raspoloživ, Prodavatelj može raskinuti ugovor i izvršiti povrat novca ili, u dogovoru s kupcem, isporučiti zamjenski proizvod.

Akcijska prodaja

MakroMedia će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, MakroMedia neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Proces kupovine i narudžba

Kako bi započeo proces kupovine, Korisnik pregledava i ubacuje najmanje jedan odabrani proizvod u košaricu. Po završetku dodavanja artikala u košaricu, Korisnik pristupa košarici gdje može izmijeniti količine ili izbaciti proizvode iz košarice, upisati kupone za popust te pregledati cijene proizvoda i trošak dostave (ako je primjenjivo). Odabirom opcije „Kreni na plaćanje“ započinje proces kreiranja narudžbe. Kako bi izvršio narudžbu, Korisnik je dužan u za to predviđena polja upisati tražene podatke o uplatitelju. Isti podatci se koriste za dostavu, osim ako se odabere opcija „Dostaviti na različitu adresu?“ čime se traži upis podataka o primatelju. Kupac može po izboru napomene uz narudžbu. Prije nastavka na plaćanje, Kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i Izjavom o Privatnosti odabirom za to predviđenog polja. Ukoliko polje nije odabrano, proces narudžbe se ne može izvršiti. Odabirom načina plaćanja i pritiskom na „Naručite“ započinje proces plaćanja.

Proces naručivanja na makromedia.hr web trgovini je opisan ovdje.

Tvrtka MakroMedia će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da MakroMedia nema na raspolaganju naručeni proizvod na skladištu, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s makromedia.hr web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka MakroMedia otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je dovršen proces naručivanja.

Načini plaćanja

MakroMedia.hr Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

 1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:
  Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Zasada je ovaj oblik plaćanja moguć samo na području Republike Hrvatske.
 2. Kartičnim plaćanjem
  Jednokratno plaćanje Diners, Maestro, MasterCard, Visa, Visa Inspire, Visa Electron, Visa Premium i Visa Vpay.
 3. Virmansko plaćanje
  Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što se uplata proknjiži prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan. Stanje pošiljke možete provjeriti pozivom na broj telefona 035/402 402 ili pošaljite upit na e-adresu prodaja@makromedia.hr.
Radi brže dostave, možete poslati i kopiju uplate e-poštom.

Dostava

Dostava za područje Republike Hrvatske vrši se putem dostavne službe Dynamic Parcel Distribution – DPD Croatia
Prodavatelj se obvezuje zaprimljene narudžbe radnim danom obraditi odmah, a najkasnije u roku od 48 sati te iste dostaviti dostavnoj službi najkasnije u roku od 7 dana od obrade. Narudžbe zaprimljene neradnim danom ili na kraju radnog vremena biti će obrađene idući radni dan ili najkasnije u roku od 48 sati.
Rok dostave ovisi o Općim uvjetima dostavnih službi, te u pravilu iznosi od 2 do 5 dana. U slučaju iznimnih nepredviđenih situacija i više sile rok dostave određen ovim općim uvjetima se može produljiti ovisno o odluci i kapacitetima dostavnih službi.

Trošak dostave je 30 kuna u slučaju narudžbe vrijednosti manje od 1000 kuna (osim ako nije drugačije navedeno). Dostava za iznose veće od 1000 kuna je na trošak Prodavatelja.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

U slučaju postojanja materijalnih nedostataka na stvari Kupac ima pravo, po svom izboru zahtijevati od Prodavatelja:
a) Da ukloni nedostatak,
b) Da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
c) Sniženje cijene ili
d) Izjaviti da raskida ugovor.

U svakom slučaju, sukladno primjenjivom propisima, Kupac pridržava i pravo na naknadu štete, s time da se ovim uvjetima izričito isključuje odgovornost za naknadu štete za izgubljenu dobit.
Kupac prava ostvaruje sukladno odredbama ovih Uvjeta i važećih zakonskih propisa.

Ako je nedostatak neznatne naravi Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali zadržava ostala gore navedena prava.
Obavijest o nedostatku odnosno zahtjev kupca za ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava mora biti izjavljen nedvosmisleno i u pisanom obliku. Kupac koji stvar preda u ovlašteni servis bez podnošenja pisanog zahtjeva za dijagnostiku radi utvrđenja postojanja materijalnog nedostatka, gubi pravo nakon popravka stvari isticati gore navedene zahtjeve, već se navedeno postupanje Kupca smatra davanje stvari u ovlašteni servis sukladno izdanom jamstvu.

UKLANJANJE NEDOSTATKA I PREDAJA STVARI BEZ NEDOSTATKA

Uklanjanje nedostatka vrši se na način predviđen odlomkom „REKLAMACIJE/PRIGOVORI“.
Predaja stvari bez nedostatka moguća je isključivo u slučaju da ovlašteni servis procedurom predviđenom za uklanjanje nedostataka i reklamaciju/prigovore, potvrdi postojanje nedostatka i da Prodavatelj raspolaže istom stvari bez nedostatka.
U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

SNIŽENJE CIJENE

U slučaju da Kupac zahtijeva sniženje cijene cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom. Vrijednost stvari, odnosno proizvoda određuje se prema trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.
U slučaju da Prodavatelj ne raspolaže istom stvari, potrošač, sukladno vlastitom nahođenju može koristiti sva prava koja mu pripadaju temeljem primjenjivih propisa.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN br. 121/16), predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr:
– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr
– Profi Test d.o.o, Centrom za mirenje, Medijator, Bjelovar, Petra Hektorovića 2, ž medijator@medijator.com.hr
– Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr
– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1, hup@hup.hr.
– Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2

Online rješavanje sporova:
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR
To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
Sve sporove Prodavatelj i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud prema mjestu sjedišta Prodavatelja.

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, pravo na jednostrani raskid ugovora vrijedi isključivo kod ugovora sklopljenih na daljinu odnosno sklopljenih izvan poslovnih prostorija Prodavatelja.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na e-mail webshop@makromedia.hr ili poštom preporučeno s povratnicom na adresu Matije Gupca 25 , 35 000 Slavonki Brod.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovoj poveznici: obrazac

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, na Vašu elektroničku poštu ukoliko ste obavijest o raskidu poslali elektroničkom poštom.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi iznad u poveznici.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti MakroMedia na info broj 035/402-402, putem elektroničke pošte webshop@makromedia.hr ili putem kontakt obrasca radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga MakroMedia preporuča svojim kupcima:

 • dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na mrežnoj stranici MakroMedia.hr prilikom izbora proizvoda,
 • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati pošiljatelju, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
 • pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite MakroMedia i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na propisani način, pregledajte funkcionalnost) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda

MakroMedia obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: printeri, mobiteli, tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga MakroMedia neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

MakroMedia preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

MakroMedia  utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Stanje ambalaže
Neoštećena ambalaža Oštećena ambalaža  Bez  originalne ambalaže
Informatika
Dodaci za računala 0% 5% 20%
Monitori 0% 5% 20%
Mrežna oprema 0% 5% 20%
Periferija 0% 5% 20%
Pohrana podataka 0% 5% 20%
Printeri 0% 5% 20%
Grafičke kartice 0% 5% 20%
Hladnjaci 0% 5% 20%
Kučišta 0% 5% 20%
Matične ploče 0% 5% 20%
Memorijski moduli 0% 5% 20%
Napajanja 0% 5% 20%
Tvrdi disk 0% 5% 20%
Procesori 0% 5% 20%
Software Nema povrata temeljem zakona
Tablet računala 0% 5% 20%
Prijenosna računala 0% 5% 20%
Stolna računala 0% 5% 20%
Elektronika
Audio video 0% 5% 20%
Auto audio i navigacija 0% 5% 20%
Baterije, punjači i žarulje 0% 5% 30%
Fotoaparati i video kamere 0% 5% 20%
Mobiteli 0% 5% 20%
Televizori 0% 5% 20%
Igrače konzole 0% 5% 20%
Igrice Nema povrata temeljem zakona
Ostalo Ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača

2.       Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

Stanje proizvoda
Proizvod originalno zapakiran Proizvod nije korišten, već isključivo isprobana funkcionalnost Proizvod korišten/ Oštećen
Informatika
Dodaci za računala 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Monitori 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Mrežna oprema 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Periferija 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Pohrana podataka 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Printeri 0% 50% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Grafičke kartice 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Hladnjaci 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Kučišta 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Matične ploče 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Memorijski moduli 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Napajanja 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Tvrdi disk 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Procesori 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Software Nema povrata temeljem zakona
Tablet računala 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Prijenosna računala 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Stolna računala 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Elektronika
Audio video 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Auto audio i navigacija 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Baterije, punjači i žarulje 0% 20% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Fotoaparati i video kamere 0% 5% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Mobiteli 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Televizori 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Igrače konzole 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Igrice Nema povrata temeljem zakona
Ostalo Ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača

MakroMedia u suradnji sa službenim servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže i vraćenog proizvoda ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), MakroMedia ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. MakroMedia odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem e-pošte. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u više slučajeva i ti slučajevi su definirani u članku 79. Zakona o zaštiti potrošača – Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora.

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

– ugovor sklopljen na javnoj dražbi

– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača, “Narodne novine” broj 41/14 na ovoj poveznici:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima  i Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03., 67/08., 36/09., 130/11., 30/14. i 32/19).

IZUZETAK ZA SLUČAJ KUPOVINE PROIZVODA PO NARUDŽBI
Sukladno članku 8. stavku 3. i članku 79. stavku 1. točci 3. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj ističe posebne uvjete za proizvode označene oznakom „isključivo po narudžbi“. Takvi proizvodi prilagođeni su kupcu/potrošaču jer se isti, zbog svoje specifičnosti, cijene i raspoloživosti, naručuje samo zasebno – po nalogu kupca/potrošača. Ukoliko je proizvod označen oznakom „isključivo po narudžbi“ za kupovinu takvog proizvoda vrijede posebna pravila jer se isti nabavlja samo iznimno – po nalogu kupca. Za slučaj web kupovine – nakon potvrde narudžbe nije moguć odustanak od narudžbe niti jednostrani raskid ugovora. Za slučaj kupovine u poslovnim prostorijama prodavatelja, nakon narudžbe proizvoda nije moguć odustanak odnosno povrat robe. Za slučaj nejasnoća molimo Vas da se prije narudžbe posavjetujete s našim prodajnim predstavnicima.

POSEBNA NAPOMENA: U svim ostalim slučajevima izvan gore opisanih (jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga kod ugovora koje prodavatelj zaključi s potrošačem), primijenuju se zakonske pretpostavke za raskid. Ukoliko je prodavatelj ispunio ugovor u cijelosti pod uvjetom da nema primjene zakonskog prava na jednostrani raskid, Kupac ima pravo na raskid samo u slučaju postojanja utvrđenih nedostataka.
Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene. Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih članaka samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju. Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini.
Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

Reklamacije i pisani prigovor

Potrošač je, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ovlašten Društvu podnijeti Prigovor. Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača ( ”Narodne novine, br. 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pisanim putem na adresu: Matije Gupca 25, 35000 Slavonski Brod ili putem elektroničke pošte na adresu: webshop@makromedia.hr. Na zaprimljeni prigovor dostavit ćemo pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

U slučaju prigovora zbog materijalnog nedostataka proizvoda Prodavatelj Prigovore razmatra, te eventualno uvažava, sukladno specifikaciji proizvođača za proizvod koji je Kupac kupio. Svaki proizvod za koji je zaprimljen Prigovor dostavlja se u ovlašteni servis na pregled. Prodavatelj proizvode u trgovini ne mijenja prije nego li su isti pregledani putem ovlaštenog servisa. Proizvodi u trgovini Društva se ne ispituju u odnosu na osnovnu funkcionalnost niti se može detektirati kvar na licu mjesta.

Servis i rezervne dijelove za uređaje osigurava ovlašteni zastupnik za Republiku Hrvatsku za svaki pojedini proizvod. Neispravni uređaj Kupac može dostaviti neposredno u ovlašteni servis ili ga dostaviti neposredno kod Prodavatelja u poslovnicu nakon čega će isti biti proslijeđen u ovlašteni servis. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obvezno je priložiti presliku računa, jamstveni list, točan opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu neoštećenu ambalažu navedenog proizvoda.
Posebna napomena: Radi podnošenja valjanog prigovora, Kupac koji preda neispravni uređaj neposredno u ovlašteni servis, dužan je od ovlaštenog servisa zatražiti prvenstveno dijagnostiku uređaja, kako bi Prodavatelj mogao valjano postupiti po Prigovoru i eventualno uvažiti zakonska prava Kupca. Kupac može, po svojem izboru podnijeti Prigovor Prodavatelju i zatražiti dijagnostiku uređaja od Prodavatelja radi utvrđenja postojanja eventualnog materijalnog nedostataka. Prodavatelj će zatražiti dijagnostiku ovlaštenog servisa pa po utvrđenoj dijagnostici postupiti po eventualno zaprimljenom prigovor Kupca. Kupac koji preda stvar Prodavatelju ili u ovlašteni servis bez podnošenja pisanog zahtjeva za dijagnostiku radi utvrđenja postojanja eventualnog materijalnog nedostatka, gubi pravo nakon popravka stvari isticati prigovor radi materijalnog nedostatka odnosno zahtijevati prava koja mu po toj osnovi pripadaju, već se navedeno postupanje Kupca smatra davanjem stvari u ovlašteni servis na popravak sukladno izdanom jamstvu.

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu proizvoda. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, nestručnim rukovanjem neovlaštenih osoba suprotnim od navedenih u uputama od odgovarajućeg proizvoda, te mehanička oštećenja, oštećenja nastala zbog udara groma, prevelikog napona ili zbog istrošenosti uređaja. Radi izbjegavanja svakog nesporazuma, prilikom isporuke dužnost je Kupca da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kojem slučaju će proizvod biti odmah zamijenjen.
Posebna napomena prilikom kupovine procesora i matičnih ploča:
Procesori i matične ploče predstavljaju dvije skupine proizovoda koji dolaze s pinovima. Prilikom ugradnje procesora na matične ploče, važno je da se navedeno obavi stručno i s povećanom pažnjom jer u suprotnom može doći do savijanja pinova (koji se nalaze na procesoru ili na maticnoj ploči, ovisno o proizvodu). U slučaju savijanja pinova, proizvod više nije za uporabu i jamstvo se u tom slučaju ne priznaje jer se radi o pogrešnom rukovanju i oštećenju za koje odgovornost snosi kupac. Molimo da, za slučaj nedovoljne stručnosti, potražite stručnu podršku.
Ukoliko se Prigovor odnosi na nedostatke proizvoda kojem je isteklo jamstvo proizvođača Prodavatelj se obvezuje Kupca obavijestiti o troškovima popravka i opisom potrebnih radova prije započinjanja rada na proizvodu.
U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Kupac odmah prilikom uručenja kupljenog proizvoda treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača.
Potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. Obavijest mora biti u pisanom obliku izričitog sadržaja kojim ukazuje na prigovor zbog nedostatka po bilo kojoj osnovi.

Posebna napomena – Redovno/Produljeno jamstvo:Redovno jamstvo predstavlja jamstvo na kupljenom proizvodu koje je uključeno u cijenu proizvoda, neovisno o duljini trajanja jamstva. Za postupanje po redovnom jamstvu odgovara Prodavatelj odnosno ovlašteni servis (proizvođač). U svim takvim slučajevima postupanja po redovnom jamstvu kupac/potrošač obraća se Prodavatelju ili ovlaštenom servisu. Za pojedine proizvode postoji mogućnost kupovine produljenog jamstva po posebnim uvjetima, i to na način da produljeni dio jamstva pokriva treća osoba kao davatelj produljenog jamstva. Takvo produljeno jamstvo predstavlja zaseban proizvod (cd/kartica/uputstva za registraciju) koji kupac samostalno aktivira sukladno uputama predmetnog proizvoda. Za postupanje po redovnom jamstvu odgovoran je Prodavatelj odnosno ovlašteni servis, dok za postupanje u razdoblju produljenog jamstva odgovara navedena treća osoba kao davatelj produljenog jamstva. Mole se kupci/potrošači za postupanje po jamstvu izvan redovnog jamstva postupiti po uputi davatelja produljenog jamstva te se obratiti u njihove ovlaštene servise.

Opći jamstveni uvjeti

Svi proizvodi kupljeni u poslovnici Prodavatelja imaju jamstvo. Većina proizvoda, ovisno od proizvođača ima jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan, na vlastiti rizik i odgovornost, čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Prodavatelj se obavezuje isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

U slučaju kada kupljeni proizvod ima nedostatak, a Kupac je o tome na vrijeme izvijestio Prodavatelja, Kupac može, po svom izboru tražiti popravak stvari ili zamjenu. Ako to nije moguće ili nije omogućeno u razumnom roku, može zahtijevati sniženje cijene stvari ili povrat novca. Ako se Kupac odluči za raskid ugovora i povrat plaćenog iznosa, dužan je prvo Prodavatelju dati razuman rok za ispunjenje ugovora, odnosno da isporuči proizvod bez nedostataka ili da ga popravi. Ako Prodavatelj ne može isporučiti proizvod bez nedostataka, tek onda može tražiti povrat uplaćenog iznosa i dati primjeren rok za ispunjenje traženog.

Zamjena ili povrat novca prije provjere navedenih nedostataka nije moguća ako u jamstvenom listu nije drugačije navedeno. Provjeru ispravnosti vrši za to ovlaštena osoba.

Jamstveni uvjeti

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravan proizvod priložiti sav potreban pribor koji je s robom dobiven pri kupovini iste – ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu (može uključivati, ali nije ograničen na: kablove, punjače, slušalice, torbe i slično) te jamstveni list koji je obavezan za ostvarivanje jamstva. Kupac je dužan čuvati jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja. Jamstvo kreće teći od datuma računa. Kupac može robu predati na servis u bilo kojoj poslovnici Prodavatelja nakon čega će prodavatelj u najkraćem mogućem roku i bez nepotrebnog odgađanja predati robu u ovlašteni servis, no preporuka je da kupac sam dogovori predaju robe u ovlašteni servis, bilo osobno ili putem dostavne službe. To je brži i efikasniji način rješavanja jamstvenih reklamacija s obzirom na to da Prodavatelj samo prosljeđuje robu u ovlaštene servise. Prodavatelj će svakako zaprimiti svu robu, ali je vrlo vjerojatno da će u slučaju predaje robe u ovlašteni servis reklamacija biti riješena u kraćem roku. Uz predaju robe na servis, poželjno je navesti što detaljniji opis problema i kvarova kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda. Podatci koji se mogu nalaziti na uređajima predanim na reklamaciju ne ulaze u jamstvo te Prodavatelj ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka. Kupac shvaća da podatci na tim uređajima mogu biti trajno izgubljeni osim u slučaju da je izričito zatražio spašavanje podataka. Spašavanje podataka ne spada u jamstvene popravke i kao takvo se naplaćuje.

Zamjena prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća. Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu Prodavatelj neće preuzeti, nego će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Ispravnost proizvoda gleda se prema ISO i ostalim standardima koji govore o ispravnosti pojedinih proizvoda.

Slučajevi u kojima se gubi jamstvo na uređaj

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima, kao i bilo koje fizičko oštećenje robe. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju utjecaja više sile, poput udara groma ili poplave, neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe kao i neovlaštene ugradnje proizvoda te spajanja s nekim trećima. Prodavatelj ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka. Kupcima se preporuča izrada sigurnosne kopije, ako je to moguće. Spašavanje podataka od strane Prodavatelja, odnosno ovlaštenog servisa ne spada u jamstvene popravke i može se naplaćivati. Ponudu za spašavanje podataka Kupac može zatražiti od prodavatelja prilikom predaje robe na servis.

Pri kupovini pisača i ne korištenjem originalnih ispisnih uložaka, tj. tinti i tonera koje je propisao proizvođač, odnosno korištenjem zamjenskih ispisnih uložaka jamstvo na pisač prestaje vrijediti.

U slučaju nepotpune jamstvene prijave, Prodavatelj može tražiti od Kupca dodatne informacije vezane uz uređaj i njegov kvar. Robu prijavljenu na servis u jamstvu koja nije kupljena u poslovnim prostorima ili Internet trgovini Prodavatelja, Prodavatelj može odbiti preuzeti ili naplatiti logističke i manipulativne troškove.

Rok rješavanja i produljenje jamstva

Prodavatelj se obvezuje da će jamstvo za robu kupljenu u trgovini Makromedije riješiti u razumnom roku (prema Zakonu o Zaštiti Potrošača NN 41/14., 110/15., 14/19.) na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika.

Jamstveni rok se, sukladno čl. 425 Zakona o obveznim odnosima produlje:

(1) U slučaju manjeg popravka, jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari;

(2) Kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari;

(3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

RAČUNALA: U slučaju da je riječ o kompletnom računalu kupljenom u Makromediji, tvrtka je dužna locirati i otkloniti sve kvarove. U slučaju kupnje komponenata za sastavljanje računala ili samo nekih artikala Makromedia je dužana provjeriti samo ispravnost komponenata. Međusobna kompatibilnost komponenata nije predmet jamstva ako sve nisu kupljene i sastavljane u prostoru Makromedije. U slučaju da su sve komponente kupljene i sastavljane u Makromediji, a dolazi do određenih nekompatibilnosti, Makromedia će u dogovoru s kupcem pronaći rješenje za nastalu situaciju.
Makromedia obvezuje se da će jamstvo za robu kupljenu u trgovini Makromedie. riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ako dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo s novim proizvodom.
Makromedia servis naplaćuje usluge servisa isključivo na zahtjev kupca i za sve proizvode koja nemaju jamstvo u Makromediji. Makromedia na zahtjev kupce za cijenu servisa vrši detekcije proizvoda i njihove ispravnosti.

Za proizvode koje kupci ne podignu, Makromedia odgovara 30 dana. Nakon isteka 30 dana Makromedia zadržava pravo naplate ležarine u iznosu od 10 kn + PDV po danu čuvanja nepreuzetog proizvoda. Nakon 60 dana proizvod prelazi u vlasništvo Makromedije koje ćemo predati na uništenje u za to ovlaštene tvrtke.

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ JAMSTVENI LIST, PRI ČEMU JE KUPAC DUŽAN DOKAZATI DA JE PROIZVOD KUPLJEN KOD PRODAVATELJ (npr. računom).

Popis ovlaštenih servisa se nalazi unutar Jamstvenog lista dobivenog uz proizvod.

Pristupanjem, korištenjem, registracijom i kupovinom na web mjestu Prodavatelja  ili kupnjom u poslovnicama Prodavatelja, smatra se da su Korisnici pročitali, razumjeli i u cijelosti prihvatili ove Uvjete te pristaju na korištenje web mjesta Prodavatelja u skladu s njima. Prodavatelj izjavljuje: Ukoliko se ne slažete s navedenim uvjetima, molimo da se suzdržite od korištenja web mjesta Prodavatelja.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Ova Internet stranica se poslužuje na principu “kakav jest” i “kako je raspoloživ”. kupci proizvoda se izričito slažete da koristite Internet stranicu na vlastitu odgovornost i osobni rizik.
Društvo ne jamči, niti preuzima bilo kakav oblik odgovornosti, da su ova Internet stranica, njegovi poslužitelji (serveri), e-mailovi poslani od strane društva nezaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. Društvo nije odgovorno za bilo kakve nastale štete bilo kakvog tipa koje su nastale korištenjem ove stranice, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, izravne, neizravne, kaznene i kao i sve druge vidove štete.
Društvo nije odgovorno za radnje trećih osoba.

Ostalo

Prodavatelj ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i ispravnim, no Prodavatelj ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama.
U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta isporuke u narednih 24 sata od trenutka obavijesti isporuke.

Internet stranice su u vlasništvu Prodavatelja. Za vrijeme korištenja Internet stranice primjenjuju se ovdje navedeni Uvjeti, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Uvjeta i ostalih odredbi sadržanih na stranicama Prodavatelja bez prethodne najave.
Sav sadržaj na Internet stranici kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalna preuzimanja, softverski paketi i podaci vlasništvo su Društva ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na Internet stranici je vlasništvo Društva ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Korisnik koji koristiti Internet stranicu, je odgovoran za povjerljivost svog korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa računalu Korisnika. Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći njegovo korisničko ime i lozinku. Prodavatelj jamči zaštitu privatnosti sukladno važećim propisima o zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podatka. Kada Korisnik posjeti Internet stranicu ili pošalje elektronsku poštu (e-mail) Prodavatelju, komunicira elektronski s Prodavateljem. Ovime Korisnik pristaje na elektronsku komunikaciju s Društvom. Prodavatelj komunicira s Korisnikom putem e-maila ili uz pomoć informacija na Internet stranici. Navedenim postupanjem Korisnik izričito pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih Prodavatelj komunicira s Korisnikom.

Korisnici mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblik SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako Korisnik osnovano smatra da je njegovo djelo kopirano ili je na bilo koji drugi način povrijeđeno njegovo pravo, Korisnik mora obavijestiti Prodavatelja o navedenom.

Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na Internet stranici su vlasništvo Prodavatelja. Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on navede, a koja nije prijevoznik, uređaj predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada uređaj bude predan u posjed prijevozniku.

Prodavatelj ulaže napore da Internet stranicu održi u ispravnom i sigurnom stanju. Korisnik treba prijaviti bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Prodavatelj zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira svoje usluge i korisničke račune, zabrani dostup do internet stranice, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućilo Korisnicima pristup sajtu ako smatra da Korisnici stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Prodavatelj također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.
Prodavatelj osim isključenja Korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete i ostala pravila važeća na Internet stranici može zahtijevati naknadu sve štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit koju Prodavatelj trpi zbog nepoštivanja ovih Uvjeta.

Pristupanjem, korištenjem, registracijom i kupovinom na web mjestu Prodavatelja  ili kupnjom u poslovnicama Prodavatelja, smatra se da su Korisnici pročitali, razumjeli i u cijelosti prihvatili ove Uvjete te pristaju na korištenje web mjesta Prodavatelja u skladu s njima. Prodavatelj izjavljuje: Ukoliko se ne slažete s navedenim uvjetima, molimo da se suzdržite od korištenja web mjesta Prodavatelja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 035/402 402, pošaljete elktroničku poštu: webshop@makromedia.hr ili pošaljite upit putem kontakt obrasca