Polica privatnosti

Izjava o privatnosti

Makromedia je tvrtka koji stoji iza internetske stranice www.makromedia.hr. Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako Makromedia prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Makromediji dostupni korištenjem web stranice www.makromedia.hr. Pravila privatnosti primjenjuju se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, TO Makromedia, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Slavonski Brod, Matije Gupca 25, osobni identifikacijski broj (OIB): 99653199818 (u daljnjem tekstu: Makromedia), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Pravila privatnosti (u daljnjem tekstu: Pravila).

Tvrtka MakroMedia se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje ugovora; redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici MakroMedie i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Makromedia TO
Adresa : Matije Gupca 25, Slavonski Brod 35000
Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: zastitaosobnihpodataka@makromedia.hr

Prikupljanje i korištenje informacija

MakroMedia cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Tvrtka MakroMedia s registriranim sjedištem u Matije Gupca 25, 35000 Slavonski Brod, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Pravila se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Pristup Makromedia Internet trgovini je moguć sa i bez registracije. Prilikom registracije fizičke osobe na stranicama makromedia.hr od vas tražimo osobni podatak – adresu e-pošte. Po registraciji kupac pristupa svojoj bazi na internet trgovini unutar koje ima nekolicinu pogodnosti (ubrzani put do blagajne, praćenje narudžbi i evidencija o svim kupnjama). Pri kupnji na internet trgovini, prikupljamo podatke koji su nužni za isporuku kupljene robe – ime, prezime, adresu, kontakt adresu e-pošte, broj telefona i slično. Registrirani korisnik može pohraniti navedene podatke u svrhu brže kupovine i ispunjenja ugovora. Neregistrirani kupac ne može pohraniti podatke te ih po novoj narudžbi mora ponovno upisivati.

Korisnik Makromedia web mjesta može odabrati želi li primati promotivne poruke, odnosno newsletter, ili ne želi, pritiskom na polje potvrde, odnosno upisivanjem podataka u za to predviđena mjesta, neovisno o tome je li se registrirao na stranici ili ne.

Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može ali i ne mora koristiti pogodnosti naše tvrtke. U slučaju da korisnik ne želi pružiti podatke potrebne za izvršenje određene usluge, ista neće moći  biti provedena.

Podatci koje korisnik daje pri registraciji, odnosno kupnji robe, se pohranjuju na serveru internet trgovine te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici tog odjela uz lozinke za pristup poslovnom programu.

U svakom trenutku možete deaktivirati vašu registraciju slanjem zahtjeva na adresu e-pošte prodaja@makromedia.hr. U tom slučaju podatci će se čuvati u sustavu web shopa dok postoji potreba za izvršenjem legitimne svrhe, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i Makromedia.

Korisnicima web mjesta preporučamo da prilikom izrade lozinke za korisnički račun koriste najmanje 8 znakova i to kombinacije velikih i malih slova, brojeva i posebnih znakova kako bi sama lozinka bila teža za pogađanje, odnosno „probijanje“. Makromedia ovim putem obavještava kupce da podatke o plaćanju, tj. podatke o karticama, kao i ostale podatke tog tipa ne pohranjujemo niti vršimo obradu istih na našim stranicama, već se obrada tih podataka vrši na zaštićenim stranicama VivaWallet sustava naplate. Vi kao korisnik možete odlučiti ostaviti podatke trajno na stranicama koje služe za naplatu, no ti podatci nisu na našim serverima niti unutar našeg poslovnog programa. Izjavu o sigurnosti plaćanja VivaWallet sustavom plaćanja možete pročitati OVDJE.

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka

Tvrtka MakroMedia s registriranim sjedištem u Matije Gupca 25, 35000 Slavonski Brod, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo:

Kada posjetitelji napišu komentar na web-stranici mi prikupljamo podatke prikazane u formi komentara, i također IP adresu posjetitelja kao i string korisničkog agenta preglednika kako lakše detektirali spam.

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su: ime, prezime, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, kontakt broj, adresa e-pošte, te ostale informacije koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na našem web mjestu ili prilikom komunikacije s nama putem telefona ili e-pošte.

Prikupljamo i čuvamo informacije o prodaji i servisu: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o jamstvu, reklamacijama, dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

Prilikom posjete Makromedinog poslovnog prostora prikupljamo fotografije odnosno videosnimke. Sustav videonadzora koristi se radi zaštite imovine i sigurnosti kako radnika tako i drugih koji posjećuju našu poslovnicu, a snimke se čuvaju u maksimalnom trajanju od 180 dana. Pravna osnova obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes, dok je u odnosu na naše radnike izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti o radu.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici www.makromedia.hr
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • statističke obrade podataka
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Prodaja i servis proizvoda – za obradu vaše narudžbe, konfiguraciju i servisiranje vašeg proizvoda, Makromedia će prikupiti osobne podatke,  informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite ili servisirate robu kupljenu u Makromediji, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora. Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga onemogućiti.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite te davanje novosti i ponuda, Makromedia prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

Videonadzor – zbog kontrole ulazaka i izlazaka iz poslovnog prostora te zbog smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Registracija

Kako bi napravio rezervaciju ili poslao upit na ovim Internet stranicama, korisnik prethodno obavlja registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese, adrese stanovanja, broja telefona). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našim Internet stranicama te za osiguravanje privatnosti korisnika pri kontroli statusa rezervacije i unosa ili promjene podataka. Korisnik može poslati upit i bez podataka a samo s ispravno upisanom email adresom.

Rezervacija/Narudžba

Pri rezervaciji roba ili druge usluge koju nudimo na ovim stranicama, tražit ćemo osobne podatke nositelja rezervacije (poput imena, adrese, kontakt telefona i dr. ). Ti podaci koristit će se isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju (poput broja kartice, i sl.) posebno su zaštićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja, nedostupni podaci tvrtki MakroMedia a dostupni samo ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje takvih podataka – VivaWallet Hrvatska. Izjavu o sigurnosti plaćanja VivaWallet sustavom plaćanja možete pročitati OVDJE.

Prilikom potvrde narudžbe, Kupcu se daje mogućnost čitanja Pravila privatnosti i Uvjeta poslovanja koje je nužno prihvatiti kako bi se izvršila usluga kupovine.

Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Internet stranice, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

Dostupnost informacija

Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom. Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Linkovi

Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako MakroMedia ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

Newsletter

Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, možda će biti zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje newslettera.

Upitnici

Naše Internet stranice povremeno zahtijevaju podatke od korisnika putem upitnika. Sudjelovanje u ovim upitnicima (npr. nagradne igre) u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena ili kućne adrese) i demografske podatke (poput poštanskog broja ili starosne dobi). Kontakt informacije bit će iskorištene kako bi se obavijestili pobjednici i dobitnici nagrada. Rezultati upitnika bit će iskorišteni za praćenje i usavršavanje ovih Internet stranica i/ili naših usluga.

 • Upit/Ponuda

Kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje/zahtjev ili zatražite ponudu, prikupit ćemo podatke koje nam ostavite dostupnima, kako bismo izvršili zahtijevanu uslugu ili ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima.

 • Društvene mreže

Kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva. Više informacija o dijeljenju podataka s društvenim mrežama možete pronaći u ovim Pravilima u paragrafu ‘Prijenos podataka društvenim mrežama’.

 • Videonadzor

Makromedia unutar svog poslovnog prostora koristi sustav videonadzora. Na ulazu u perimetar snimanja Makromedia će vas obavijestiti o snimanju. Sustavom videonadzora obrađuju se podaci kao što je vaša fizionomija, kretanje, boja kose, boja očiju. Sustav videonadzora koristi se radi zaštite imovine i sigurnosti kako radnika tako i drugih koji posjećuju naše poslovnice, a snimke se čuvaju u maksimalnom trajanju od 180 dana. Pravna osnova obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes, dok je u odnosu na naše radnike izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti o radu.

Posebna ponuda

Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama te newsletter. Poštujući privatnost svojih korisnika nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija. Molimo vas da provjerite način odabira ovih mogućnosti.

Ispravci/ Ažuriranje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se obično može izvršiti na Internet stranici «Moj račun» ili slanjem e-maila na adresu: zastitaosobnihpodataka@makromedia.hr

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate račun na ovoj web-stranici, ili ste pisali komentare, možete zatražiti primanje izvozne datoteke osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti brisanje svih osobnih podataka koje imamo o vama. Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Makromedie zatražiti sljedeće:

 

 

da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

 

 

Možete nas pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

 

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 

zatražiti ispravak pogrešnih podataka

 

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele. Ukoliko se osobni podatci korisnika promijene (poput adrese) ili korisnik više ne želi koristiti naše usluge, u svakom trenutku omogućujemo ispravak, ažuriranje ili uklanjanje istih. Korisnik navedeno može učiniti na web stranici ili slanjem e-pošte na prodaja@makromedia.hr i/ili zastitaosobnihpodataka@makromedia.hr

 

 

zatražiti brisanje osobnih podataka

 

Možete u bilo kojem trenutku tražiti od nas da zaustavimo obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Makromedia bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti. To može učiniti slanjem zahtjeva na adresu e-pošte zastitaosobnihpodataka@makromedia.hr i podatci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava. Povratnu informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati  samo ako je upit poslan s važeće adrese e-pošte zabilježene na našim Internet stranicama točnim podatcima e-pošte (ime i prezime te broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka trećim stranama.

 

 

 

ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

 

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

 

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Makromedia smatra legitimnom. Ako smatrate da imate osnove za prigovor obratite nam se na adresu e-pošte zastitaosobnihpodataka@makromedia.hr

 

 

 

zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

 

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od nas prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

 

 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podatci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

Makromedia će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Svi osobni podatci se pohranjuju na nekoliko medija:

 • Podatci za promotivne svrhe se pohranjuju na korisničkom računu i zakupljenom dijelu unutar MailChimp servisa.
 • Podatci o kupcu se pohranjuju na stranicama Makromedia internet trgovine koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na internetu, odnosno uslugu web hosting-a.
 • Lokalno na računalu u poslovnom prostoru pohranjuju se podatci vezani za jamstvo i reklamaciju robe – fotografije i/ili videosnimka robe, reklamacijska primka i korespondencije u slučaju pravnih procesa.
 • U poslovnom programu kojem imaju pristup samo određeni djelatnici, odnosno ovlaštene osobe.
 • Snimke nadzorne kamere se pohranjuju na serveru, odnosno snimaču video nadzora

Makromedia poduzima sve mjere kako bi na našim stranicama podatci bili zaštićeni. Osobni podatci su zaštićeni mrežno (online) i van mreže (offline). Ako naše forme zahtijevaju povjerljive podatke, isti će biti šifrirani/kriptirani i zaštićeni SSL sigurnosnim protokolom. Korisnici mogu provjeriti postojanje SSL zaštite provjerom web adrese, tj. postojanjem https (http secure) URL sheme koja signalizira pregledniku korištenje SSL zaštite, te postojanjem ikone lokota čime Internet preglednici (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari i ostali) označavaju zaštićenost stranica SSL protokolom. Ako je lokot zatvoren i postoji https predznak, nalazite se na zaštićenoj stranici. SSL  enkripciju koristimo kako bismo zaštitili korisničke podatke na internetu (online), a činimo i sve što je u našim mogućnostima da zaštitimo osobne podatke i van mreže, tj. offline. Pristup svim podatcima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim osobnim podatcima, je ograničen, a pristup podatcima imaju isključivo zaposlenici kojima su potrebni kako bi obavili određene usluge i svoj posao.

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete poslati e-mail na: zastitaosobnihpodataka@makromedia.hr

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Ako napišete komentar, komentar i njegovi meta podaci su sačuvani zauvijek. To je zato da možemo automatski prepoznati i odobriti buduće komentare, umjesto da ih držimo na čekanju za odobrenje.

Za korisnike koji se registriraju na našoj web-stranici (ako ih ima), mi također pohranjujemo osobne podatke koje navedu u njihovim korisničkim profilima, Svi korisnici mogu vidjeti, urediti, ili obrisati svoje osobne podatke u bilo koje vrijeme ( osim što ne mogu promijeniti svoje korisničko ime). Administratori web-stranice također mogu vidjeti i urediti te informacije.

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i tvrtke Makromedia. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. Osobni podatci koji više nisu potrebni se nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način. Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Razmjena podataka s trećim stranama

Zaštita vaše privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti. Vacom surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze unutar EU, samo izvanredno izvan Europske Unije (u slučaju MailChimp servisa).

Osobni podatci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos. Vaši osobni podatci se trećim stranama prenose u sljedećim slučajevima:

(1) Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti s dostavnim službama (DPD) i dobavljačima – u slučaju da dostavna služba kod istih vrši prikup artikala – (npr. M SAN Grupa d.d., Micoline d.o.o., Feniks-info d.o.o., Dradar d.o.o., Sancta Domenica d.o.o., Also Croatia d.o.o., Viva-net d.o.o., Šmit Electronic d.o.o. i ostali) s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj usluge dostave može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke s dokumenta. Ako korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena. Pravilnike i izjave o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka dostavnih službi i dobavljača možete pročitati na Internet stranicama istih.

(2) Ovlaštenom servisu pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga.

(3) Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade korisniku. Ako korisnik ne želi da Makromedia dijeli sa sponzorima podatke u svrhu dodjele moguće nagrade, savjetujemo korisnika da ne sudjeluje u takvim aktivnostima kako u trgovini, tako i na Facebook-u i/ili web stranicama.

(4) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava Makromedije zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.

(5) Tvrtka MailChimp (zaštitni znak The Rocket Science Group) koji se profesionalno bavi automatiziranim slanjem oglašivačkih poruka, odnosno newslettera. Više o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Dijeljenje podataka u marketinške svrhe

Prikupljeni demografski podatci (putem log datoteka) bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podatcima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom stranom. Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj strani bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj strani nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Poveznice/linkovi

Ovo web mjesto sadrži poveznice na druge web stranice. Od korisnika molimo da uzmu u obzir kako Makromedia ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim web stranicama. Potičemo korisnike da pročitaju izjave privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Pravila privatnosti se odnosi isključivo na podatke prikupljene na stranicama tvrtke Makromedia.

Prijenos podataka društvenim mrežama

Makromedia za potrebe marketinga koristi Facebook i Instagram proširenja web stranice (Facebook Pixel). Makromedia ne prenosi osobne ili podatke s kojima bi se osoba mogla identificirati podatke o korisnicima navedenim društvenim mrežama korištenjem Facebook Pixel proširenja.  Služi za prikupljanje marketinških podataka kao što su broj klikova na poveznice na našim Facebook i Instagram stranicama, je li korisnik izvršio kupovinu i u kojem iznosu i slično. Facebook i Instagram preko ovog proširenja ne prenose osobne podatke korisnika tih društvenih mreža prema Makromediji. Više o njihovim pravilima privatnosti i načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

   
FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php

 

INSTAGRAM ONLINE

 

https://help.instagram.com/519522125107875

 

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Vacom koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Pravila privatnosti Makromedia može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama www.makromedia.hr za što će korisnike obavijestiti postavljanjem obavijesti na naslovnim stranicama web mjesta. U slučaju neslaganja s Pravilima privatnosti, molimo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu www.makromedia.hr. Izmjena Pravila privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.makromedia.hr. Ukoliko korisnik nastavi pristupati, odnosno koristiti internet stranice nakon što izmjene stupe na snagu, podrazumijeva se da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjena Pravila privatnosti.

Više informacija o uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i samu uredbu možete vidjeti na stranicama Agencije za Zaštitu Osobnih Podataka ovdje: https://azop.hr/