Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Tvrtka MakroMedia pruža online uslugu putem svoje mrežne stranice na domeni makromedia.hr, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te prikupljanja samo nužnih, osnovnih podataka o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza.

makromedia.hr je registrirana domena tvrtke MakroMedia.


Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje mrežne stranice makromedia.hr. Korištenjem mrežne stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje mrežne stranice MakroMedia.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja mrežne stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke MakroMedia te prihvaća da tvrtka MakroMedia nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup mrežnim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka MakroMedia zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka MakroMedia može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih mrežnih  stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove mrežne stranice.

Tvrtka MakroMedia zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Krajnje korisnike savjetujemo da povremeno ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja mrežne stranice i nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih mrežnih  stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka MakroMedia nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih mrežnih stranica.

Ova mrežna stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih mrežnih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove mrežne stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke MakroMedia, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu mrežnu stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na makromedia.hr mrežnim stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke MakroMedia, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH MREŽNIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE MAKROMEDIA  JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Mrežna stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj mrežnih stranica makromedia.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke MakroMedia i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje mrežne stranice makromedia.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka MakroMedia ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Ni u kojem slučaju tvrtka MakroMedia neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih mrežnih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj mrežne stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka MakroMedia, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj mrežnoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, niti za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka MakroMedia  nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na mrežnu stranicu. Tvrtka MakroMedia zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici MakroMedie mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku MakroMedia, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih mrežnih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka MakroMedia može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka MakroMedia zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka MakroMedia, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-poštom, a tvrtka MakroMedia će poslati pismeni odgovor poštom ili e-poštom u zakonski propisanom roku.

Tvrtka MakroMedia, distributer je (a ne izdavač) sadržaja objavljenih na mrežnim stranicama koji pribavljaju treće strane. Tvrtka MakroMedia ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka MakroMedia nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na mrežnoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke MakroMedia. Ni pod kojim uvjetima tvrtka MakroMedia neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem mrežne  stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem mrežne stranice.

Sjedište tvrtke MakroMedia je u Slavonskom Brodu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih mrežnih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Slavonskom Brodu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih mrežnih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Slavonskom Brodu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i tcrtke MakroMedia sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina tvrtka MakroMedia bit će korišten termin MakroMedia, dok se termin makromedia.hr koristi kao ime Internet trgovine, mrežne stranice i sl.

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se MakroMedia unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

MakroMedia će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, MakroMedia neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Proces naručivanja na makromedia.hr web trgovini je opisan ovdje.

Tvrtka MakroMedia će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da MakroMedia nema na raspolaganju naručeni proizvod na skladištu, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s makromedia.hr web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka MakroMedia otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je dovršen proces naručivanja.

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s tvrtkom MakroMedia za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane otvrtke MakroMedia te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između tvrtke MakroMedia i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovoj poveznici: obrazac

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajuća veličina proizvoda, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod ili standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu:

MakroMedia, Slavonski Brod.

Matije Gupca 25

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti MakroMedia na info broj 035/402-402 ili putem kontakt obrasca radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga MakroMedia preporuča svojim kupcima:

 • dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na mrežnoj stranici MakroMedia.hr prilikom izbora proizvoda,
 • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati pošiljatelju, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
 • pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite MakroMedia i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na propisani način, pregledajte funkcionalnost) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda

MakroMedia preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

MakroMedia  utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Stanje ambalaže
Neoštećena ambalaža Oštećena ambalaža  Bez  orginalne ambalaže
Informatika
Dodaci za računala 0% 5% 20%
Monitori 0% 5% 20%
Mrežna oprema 0% 5% 20%
Periferija 0% 5% 20%
Pohrana podataka 0% 5% 20%
Printeri 0% 5% 20%
Grafičke kartice 0% 5% 20%
Hladnjaci 0% 5% 20%
Kučišta 0% 5% 20%
Matične ploče 0% 5% 20%
Memorijski moduli 0% 5% 20%
Napajanja 0% 5% 20%
Tvrdi disk 0% 5% 20%
Procesori 0% 5% 20%
Software Nema povrata temeljem zakona
Tablet računala 0% 5% 20%
Prijenosna računala 0% 5% 20%
Stolna računala 0% 5% 20%
Elektronika
Audio video 0% 5% 20%
Auto audio i navigacija 0% 5% 20%
Baterije, punjači i žarulje 0% 5% 30%
Fotoaparati i video kamere 0% 5% 20%
Mobiteli 0% 5% 20%
Televizori 0% 5% 20%
Igrače konzole 0% 5% 20%
Igrice Nema povrata temeljem zakona
Ostalo Ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača

2.       Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

Stanje proizvoda
Proizvod orginalno zapakiran Proizvod nije korišten, već isključivo isprobana funkcionalnost Proizvod korišten/ Oštećen
Informatika
Dodaci za računala 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Monitori 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Mrežna oprema 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Periferija 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Pohrana podataka 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Printeri 0% 50% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Grafičke kartice 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Hladnjaci 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Kučišta 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Matične ploče 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Memorijski moduli 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Napajanja 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Tvrdi disk 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Procesori 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Software Nema povrata temeljem zakona
Tablet računala 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Prijenosna računala 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Stolna računala 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Elektronika
Audio video 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Auto audio i navigacija 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Baterije, punjači i žarulje 0% 20% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Fotoaparati i video kamere 0% 5% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Mobiteli 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Televizori 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Igrače konzole 0% 10% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Igrice Nema povrata temeljem zakona
Ostalo Ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača

MakroMedia u suradnji sa službenim servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže i vraćenog proizvoda ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), MakroMedia ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. MakroMedia odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem e-pošte. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u više slučajeva i ti slučajevi su definirani u članku 79. Zakona o zaštiti potrošača – Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača, “Narodne novine” broj 41/14 na ovoj poveznici:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor.

MakroMedia vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona ili putem e-pošte. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime (e-adresu). MakroMedia će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

MakroMedia putem svoje mrežne stranice obavještava kupca o lokacijama na kojima je osigurana mogućnost preuzimanja EE otpada (električnog i elektroničkog otpada) po sistemu jedan za jedan i to na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca. Lokacije se mogu naći na linku: http://www.elektrootpad.com/prikupna-mjesta.

MakroMedia.hr Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

 1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:
  Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Zasada je ovaj oblik plaćanja moguć samo na području Republike Hrvatske.
 2. Virmansko plaćanje
  Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što se uplata proknjiži prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan. Stanje pošiljke možete provjeriti pozivom na broj telefona 035/402 402 ili pošaljite upit na e-adresu prodaja@makromedia.hr.
Radi brže dostave, možete poslati i kopiju uplate e-poštom.

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača MakroMedia smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje: Izjava o povjerljivosti


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 035/402 402 ili pošaljite upit putem kontakt obrasca